Loading งานวิ่ง

← ย้อนกลับ

กระทรวงกลาโหม

+ Google Map
กระทรวงกลาโหม

กุมภาพันธ์ 2020

กรมเสมียนตรา 111th ฮาล์ฟมาราธอน

23 กุมภาพันธ์ 2020 @ 05:00 น. - 12:00 น. UTC+7
กระทรวงกลาโหม, กระทรวงกลาโหม + Google Map
500฿ – 700฿

ขอเชิญเข้าร่วมงาน เดิน-วิ่ง กรมเสมียนตรา 111th ฮาล์ฟมาราธอน เพื่อเป็นการเสริมสร้…

ดูข้อมูลเพิ่มเติม »